0 800 75 56 25

Особая информация об эмитенте

Годовая информация эмитента ценных бумаг за 2021 год АО СК ПОИНТ Промежуточная информация эмитента ценных бумаг за 4 квартал 2021 Особая информация об изменении акционера от 03.12.2021 Уведомление о приобретении права собственности на акции Уведомление о заключении договора Промежуточная информация эмитента ценных бумаг за 3 квартал 2021 года Публічна безвідклична пропозиція щодо придбання акцій АТ СК ПОІНТ Інформація про зміну Голови правління Повідомлення про набуття контрольного пакету акцій Повідомлення сайт про придбання контрольного пакету Повідомлення сайт про укладення договорів Особлива інфо щодо зміни головного бухгалтера Надання згоди на вчинення значних правочині Зміна посадових осіб емітента Річна інформація емітента за 2020 рік Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом Особлива інформація про зміну адрес власного веб сайту емітента Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента