0 800 75 56 25

Особлива інформація про емітента та корпоративне управління

Звіт емітента за 4 квартал 2023 Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 27.12.2023 (оприлюднено 28.12.2023) Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб, оприлюднено 21.12.2023 Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 14.12.2023 (оприлюднено 15.12.2023) Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб, оприлюднено 14.12.2023 (призначення Корпоративного секретаря) Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб, оприлюдено 05.12.2023 (зміна головного бухгалтера) Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб, оприлюднено 17.11.2023 (зміна Голови Правління) Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб 30.10.2023 Звіт емітента за 3 квартал 2023 Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб 16.08.2023 (обрання Голови Наглядової Ради) Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб 10.08.2023 (зміни в Наглядовій Раді) Звіт емітента за 2 квартал 2023 Особлива інформація емітента щодо зміни складу посадових осіб Особлива інформація емітента щодо переобрання Голови Правління Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 06.06.2023 (оприлюднено 07.06.2023) Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 29.05.2023 (оприлюднено 01.06.2023) Особлива інформація емітента щодо головного бухгалтера та члена Правління Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб (ревізор) Особлива інформація емітента про зміни до статуту, пов'язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 Протокол річних загальних зборів акціонерів 26.04.2023 Протокол позачергових загальних зборів акціонерів 05.04.2023 Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб 14.03.2023 (Наглядової ради) Особлива інформація емітента зміна складу посадових осіб (Голова Наглядової Ради) Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб (Наглядової ради) Особлива інформація емітента про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів Протоколи про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів 27.12.2022 (оприлюднено 04.01.2023) Протокол річних загальних зборів акціонерів 27.12.2022 (оприлюднено 04.01.2023)
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.12.2022 Бюлетень №2 для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27.12.2022р. (оприлюднено 21.12.2022) Бюлетень №1 для голосування з інших питань, крім кумулятивного, на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27.12.2022 (оприлюднено 13.12.2022) Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 07.12.2022 Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів 27 12 2022 pdf Перелік питань порядку денного та проекти рішень до річних Загальних Інформація про загальу кількість акцій та голосуючих акцій станом Перелік документів що має надати акціонер або його представник Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 Про надання згоди на вчинення значного правочину 01.11.2022 Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб 24.10.2022 Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб Про надання згоди на вчинення значного правочину 28.07.2022 Про надання згоди на вчинення значного правочину 26.07.2022 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 Особлива інформація щодо переобрання Голови правління Промiжна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 1 квартал 2022 року Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.01.2022 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.01.2022 Повідомлення про позачергові загальні збори Пропозиція акціонерам щодо придбання акцій
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк АТ СК ПОIНТ Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 Особлива інформація про зміну акціонера від 03.12.2021 Повідомлення про набуття права власності на акції Повідомлення про укладення договору Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року Публічна безвідклична пропозиція щодо придбання акцій АТ СК ПОІНТ Інформація про зміну Голови правління Повідомлення про набуття контрольного пакету акцій Повідомлення сайт про придбання контрольного пакету Повідомлення сайт про укладення договорів Особлива інфо щодо зміни головного бухгалтера Надання згоди на вчинення значних правочинів Зміна посадових осіб емітента Річна інформація емітента за 2020 рік Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом Особлива інформація про зміну адрес власного веб сайту емітента Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента