0 800 75 56 25

Особлива інформація про емітента

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2022 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.12.2022 Бюлетень №2 для кумулятивного голосування на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27.12.2022р. (оприлюднено 21.12.2022) Бюлетень №1 для голосування з інших питань, крім кумулятивного, на річних Загальних зборах акціонерів, які проводяться дистанційно 27.12.2022 (оприлюднено 13.12.2022) Про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 07.12.2022 Повідомлення про річні Загальні збори акціонерів 27 12 2022 pdf Перелік питань порядку денного та проекти рішень до річних Загальних Інформація про загальу кількість акцій та голосуючих акцій станом Перелік документів що має надати акціонер або його представник Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 Про надання згоди на вчинення значного правочину 01.11.2022 Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб 24.10.2022 Особлива інформація емітента про зміну складу посадових осіб Про надання згоди на вчинення значного правочину 28.07.2022 Про надання згоди на вчинення значного правочину 26.07.2022 Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 Особлива інформація щодо переобрання Голови правління Промiжна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 1 квартал 2022 року Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 23.01.2022 Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 09.01.2022 Повідомлення про позачергові загальні збори Пропозиція акціонерам щодо придбання акцій
Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк АТ СК ПОIНТ Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 Особлива інформація про зміну акціонера від 03.12.2021 Повідомлення про набуття права власності на акції Повідомлення про укладення договору Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року Публічна безвідклична пропозиція щодо придбання акцій АТ СК ПОІНТ Інформація про зміну Голови правління Повідомлення про набуття контрольного пакету акцій Повідомлення сайт про придбання контрольного пакету Повідомлення сайт про укладення договорів Особлива інфо щодо зміни головного бухгалтера Надання згоди на вчинення значних правочинів Зміна посадових осіб емітента Річна інформація емітента за 2020 рік Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом Особлива інформація про зміну адрес власного веб сайту емітента Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента