0 800 75 56 25

Особлива інформація про емітента

Рiчна iнформацiя емiтента цiнних паперiв за 2021 рiк АТ СК ПОIНТ Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 Особлива інформація про зміну акціонера від 03.12.2021 Повідомлення про набуття права власності на акції Повідомлення про укладення договору Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року Публічна безвідклична пропозиція щодо придбання акцій АТ СК ПОІНТ Інформація про зміну Голови правління Повідомлення про набуття контрольного пакету акцій Повідомлення сайт про придбання контрольного пакету Повідомлення сайт про укладення договорів Особлива інфо щодо зміни головного бухгалтера Надання згоди на вчинення значних правочинів Зміна посадових осіб емітента Річна інформація емітента за 2020 рік Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом Особлива інформація про зміну адрес власного веб сайту емітента Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента