ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

21.11.2022

Додаток 1 до Протоколу засідання Наглядової ради від 18.11.2022 року

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
АТ «СК «ОПІКА» оголошує про проведення конкурсу з обрання суб’єкта аудиторської діяльності.
Метою проведення конкурсу є вибір на конкурсних засадах аудиторської фірми для забезпечення належного надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності АТ «СК «ОПІКА»
У конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.
Завдання з обов’язкового аудиту фінансової звітності включає:
1) підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Національного банку України (Звіт незалежного аудитора щодо аудиту річної фінансової звітності) за 2022 рік;
2) підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика (Аудиторський звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика) за 2022 рік;
3) надання обґрунтованої впевненості щодо інформації, наведеної відповідно до вимог пунктів 5-9 частини 3 статті 40-1 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» у Звіті про корпоративне управління АТ «СК «ОПІКА» за 2022 рік.

Умови та порядок проведення конкурсу:

Суб’єкт аудиторської діяльності повинен відповідати вимогам, встановленим Законом для суб’єктів аудиторської діяльності, що мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, які становлять суспільний інтерес, а також наступному:
– дані про нього внесені до розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;
– за основним місцем роботи має не менше 5 аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше 2 особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності;
– сума винагороди якого за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
– не має обмежень, пов’язаних з тривалістю надання послуг Товариству та обмежень, передбачених вимогами статей 6, 10 та 27 Закону;
– ключовий партнер з аудиту, аудитори, які безпосередньо залучатимуться для надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності, повинні мати досвід роботи з надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств;
– пройшов перевірку контролю якості аудиторських послуг, здійснену у відповідності до вимог чинного законодавства, протягом останніх трьох років;
– має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог законодавства;
– до якого не застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції);
– службова (посадова) особа якого, що підписуватиме конкурсну пропозицію і договір про надання аудиторських послуг, не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості за злочини, учинені з корисливих мотивів;
– відсутні (в т.ч. по відношенню до керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом) будь-які стягнення, що застосовувалися протягом останніх 3-х років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;
– не притягувався протягом останніх 3-х років до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини 2 статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
– не внесений до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
Для участі у конкурсі претенденти подають, такі документи:
1) лист із зазначенням: повне найменування аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса; прізвище, ім’я, по батькові контактної особи, телефон, е-mail; адреса офіційної веб- сторінки;
2) коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;
3) структура власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, у тому числі прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, найменування, країна резидентства, місцезнаходження.
4) лист із зазначенням кількості штатних кваліфікованих працівників аудиторської фірми, які залучаються до виконання завдань з аудиту фінансової звітності Товариства та підтвердили кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» або мають чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності.
5) лист із зазначенням аудиторів, ключового партнера з аудиту, які працюють в аудиторській фірмі за основним місцем роботи та залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові, номера реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
6) лист про досвід роботи аудиторської фірми, ключового партнера з аудиту, аудиторів, які безпосередньо залучатимуться для проведення аудиту фінансової звітності Товариства, з надання аудиторських послуг щодо проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.
На підтвердження надати копії чинних сертифікатів працівників аудиторської фірми, що підтверджують їх кваліфікаційну придатність на заняття аудиторською діяльністю на території України (сертифікати аудитора України) та високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності (сертифікати/дипломи).
Лист-запевнення стосовно такого:
1) сума винагороди аудиторської фірми за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;
2) відсутність обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
3) відсутність в аудиторської фірми, її керівника та/або аудиторів, які працюють в аудиторській фірмі (за основним місцем роботи або за сумісництвом), будь-яких стягнень, що застосовувалися протягом останніх трьох років органом, який регулює/регулював аудиторську діяльність;
4) відсутність застосування персональних спеціальних економічних та інші обмежувальних заходів (санкцій);
5) відсутність притягнення протягом останніх 3-х років до відповідальності за порушення, передбачені пунктом 4 частини 2 статті 6 та пункту 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;
6) не внесення до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення;
7) службова (посадова) особа, що підписуватиме конкурсну пропозицію і договір про надання аудиторських послуг, не має не знятої або не погашеної у встановленому законом порядку судимості за злочини, учинені з корисливих мотивів.
На підтвердження надати копії документів:

  • документ, який підтверджує внесення аудиторської фірми до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності;
  • Свідоцтво про проходження перевірки системи контролю якості;
  • договір страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, укладений відповідно до вимог законодавства

Дата початку проведення конкурсу – 21 листопада 2022 року.
Строк подачі документів – до 16 грудня 2022 року включно.
Документи прохання надсилати електронною поштою на e-mail: [email protected]
Контактні особи: – Головний бухгалтер Шевчук Антоніна Анатоліївна, тел. +38 067 296 03 14
Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу не розглядатимуться.
Фінансова звітність та інша публічна інформація доступна для перегляду на сайт https://opika.org.
Надання додаткової документації, що розкриває інформацію про діяльність АТ «СК «ОПІКА» може надаватись у разі необхідності та відповідно до запиту учасника конкурсу. Результати конкурсу будуть розглянуті органом, який виконує функції Аудиторського комітету в АТ «СК «ОПІКА» .
Про результати конкурсу буде повідомлено всіх учасників, що приймали участь, шляхом направлення інформаційних листів на електронну пошту в термін не пізніше 30 грудня 2022 року.

Інші новини

АТ «СК «ОПІКА» добровільно виходить з ринку шляхом виконання страхового портфеля
Національний банк України надав дозвіл АТ “CК “ОПІКА” на вихід з... подробиці
03.04.2024
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З МЕТОЮ ОБРАННЯ СУБ’ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АТ «СК «ОПІКА» оголошує про проведення конкурсу з обрання суб’єк... подробиці
11.12.2023