0 800 75 56 25

Правила страхования

Правила страхования

Правила страхования от несчастных случаев №21 (новая редакция от 03.02.2023 г.) Правила страхования от несчастных случаев №21 (новая редакция от 08.01.2023 г.) 031 правила добровольного медицинского страхования непрерывное страхование Правила добровольного страхования грузов и багажа (грузобагажа) Правила добровольного страхования от огневых рисков и рисков стихийных явлений 021 правила добровольного страхования от несчастных случаев (новая редакция) Правила добровольного страхования ответственности владельцев водного транспорта (ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕВОЗЧИКА) Правила добровольного страхования ответственности перед третьими лицами Правила добровольного страхования водного транспорта (морского внутреннего и других видов водного транспорта) Правила добровольного страхования ИНВЕСТИЦИЙ Правила добровольного страхования КРЕДИТОВ Правила добровольного страхования имущества Правила добровольного страхования медицинских расходов Правила добровольного страхования наземного транспорта-КАСКО Правила добровольного страхования финансовых рисков Правила добровольного страхования гражданской ответственности владельцев наземного транспорта

Правила страхования в новой редакции

Правила добровільного страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) № 09 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника), відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)) № 7 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) № 10 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) № 6 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування медичних витрат № 11 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021. Правила добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) № 08 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)) № 02 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № 01 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування фінансових ризиків № 5 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) № 04 (нова редакція) від 25.08.2021 діють з 22.09.2021 Правила добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) № 031 (нова редакція) від 28.05.2021 діють з 02.07.2021 Правила добровільного страхування від нещасних випадків № 021 (нова редакція) від 28.05.2021 діють з 02.07.2021